Distrasa istället för visitkort

Vi fick nyligen en beställning av en kund som skulle använda sina disktrasor på ett smart sätt. Kunden var ett nystartat så kallat hemhjälpsföretag som ska hjälpa sina klienter i deras hem med stort som smått – städning, trädgårdsarbete och så vidare.

Istället för att då lämna ett vanligt visitkort efter ett besök kommer de nu att lämna en disktrasa. Disktrasan kommer att ligga framme i köket och synas varje dag, medans ett visitkort oftast åker ner i en väska eller i papperskorgen. Hur smart som helst enligt oss och ännu ett bra exempel på varför disktrasor lämpar sig så bra som profilprodukt.